Cyberella Bireysel Siber Güvenlik Sigortası - - Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarılabilir.

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ray Sigorta A.Ş. (“Ray Sigorta”) ‘nın yetkili acentesi olan BS Kurumsal Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

BS Kurumsal Sigorta ltd. şti olarak, Ray Sigorta alt yapısını kullanarak, yetkili acentesi sıfatıyla, www.cyberella.net sitesi üzerinden poliçe satın alacak Müşterilerin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden ve/veya Hissedarlarından aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ray Sigorta ve BS Kurumsal Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti olarak, Müşterilerimiz ve Müşterilerilerimizin yetkililerinden ve/veya Hissedarlarından zorunlu olarak almamız gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğümüz kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız..

Bu bağlamda kişisel verileriniz,

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, BS Kurumsal tarafından, iş birliği içinde bulunduğumuz www.cyberella.net üzerinden ve mobil uygulamamız üzerinden ve çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz;

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri ve/veya Hissedarlar, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Ray Sigorta’ya ve BS Kurumsal’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Bu kapsamda iletilen talepler Ray Sigorta ve BS Kurumsal tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketlerimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile raysigorta.kvk@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden veya info@bskurumsal.com.tr adresi üzerinden sistemimize tanımlı e-posta adresiniz mevcut ise ilgili eposta adresi kanalı ile kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr isimli eposta adresimiz üzerinden, Haydar Aliyev Cad. No:28 Tarabya 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Ray Sigorta Genel Müdürlüğüne veya BS Kurumsal Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti Mustafa Kemal Mah. 2139. Sokak No:2/13 Çankaya ANKARA Adresine elden başvurmak sureti ile ya da noter vasıtası ile ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

KVK Bilgilendirme ve Veri Sahibi Başvuru Formu için, tıklayınız.